Press

نقاشي‌هاي مينا مختارزاده در گالري گلستان

خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" - نقاشي‌هاي مينا مختارزاده در گالري گلستان سرویس فرهنگي و هنري - تجسمي و موسيقي نمايشگاه نقاشي‌هاي مينا مختارزاده تا پايان اين هفته در گالري گلستان نمايش داده مي‌شود. شنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۸

یادداشت لیلی گلستان

"مینا مختارزاده از معدود نقاش هایی است که در هر نمایشگاهی به ترکیب بندی ها و رنگ های تازه ای می رسد و هر بار ما را شگفت زده می کند."

نقاشی های مینا مختارزاده در گالری گلستان

آفتاب: نمایشگاه نقاشی های مینا مختارزاده در گالری گلستان نمایش داده می شود.